14/01/2021

Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε. αρ. 1/2021- ημερ. 13/01/2021-Αναθεώρηση Ωρομισθίων του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού από 1/1/2021

236


Εγκύκλιος ΜΕΕ_1_2021.pdfΕγκύκλιος ΜΕΕ_1_2021.pdf


εγκύκλιος

Όχι