10/07/2006

Αρ.1030/8.12.1993:
Αναθεώρηση και εκσυγχρονισμός της Λειτουργίας της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού (Μ.Ε.Π.)

1205


EGK1030-08121993-MEP.pdf


ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, Μ.Ε.Π.

Όχι