22/01/2018

Εγκύκλιος αρ. 1566 & ημερ. 17/1/2018 με θέμα: "Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροπ.)(Αρ.2) Νόμος του 2017 (Ν.177(Ι)/2017)


367


1566 17 1 2018.pdf


1566

Όχι