14/11/2017

Εγκύκλιος 1559- ημερ. 9.11.2017 - Μισθοδοτική τοποθέτηση προσώπων των οποίων ο διορισμός σε μόνιμη θέση ακυρώνεται και προσλαμβάνονται ως εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου μέχρι την ολοκλήρωση της επανεξέτασης

378


1559.pdf


1559

Όχι