15/05/2006

Αρ.943/2.1.1991:
Οι περι Δημόσιας Υπηρεσίας (Χρόνος Εργασίας Κανονισμοί) Εισαγωγή πενθήμερης εβδομάδας εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία

2920


egkiklios943-020191.pdf


ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όχι