18/09/2019


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ημερ. 18/09/2019-
Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό για υπηρεσία σε Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας στο Εξωτερικό
(Πρεσβεία της Δημοκρατίας στην Ουάσιγκτον)

310


Εγκύκλιος Ουάσιγκτον.docΕγκύκλιος Ουάσιγκτον.doc


εγκύκλιος

Όχι