25/05/2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ημερ. 21.05.2021- Εκσυγχρονισμός Σχεδίων Υπηρεσίας θέσεων στη Δημόσια Υπηρεσία που δημιουργούν προβλήματα κατά την ερμηνεία και εφαρμογή τους

216


egkyklios epistoli 21052021.pdfegkyklios epistoli 21052021.pdf


εγκύκλιος επιστολή

Όχι