15/07/2015

Εγκύκλιος Επιστολή- υπενθύμιση- ημερ. 14-07-2015- Καθιέρωση υποχρεωτικού ομοιόμορφου ωραρίου εξυπηρέτησης του κοινού στη Δημόσια Υπηρεσία από την 1η Ιανουαρίου 2014

868


egkyklios epistoli 14-07-2015.pdf


εγκύκλιος

Όχι