29/09/2014

Εγκύκλιος αρ. 1507- 25.09.2014- Συγκέντρωση και παρακολούθηση στοιχείων για την άδεια ασθενείας των μόνιμων και έκτακτων δημοσίων υπαλλήλων και του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού


901


Εγκύκλιος αρ. 1507.pdf


εγκύκλιος

Όχι