26/10/2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ημερ. 19/10/2020
Σεμινάριο για την Εξέταση
στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και στους περί Προσφορών
του Δημοσίου Νόμους και Γενικούς Κανονισμούς και στους Κανονισμούς Αποθηκών

259


Εγκύκλιος για μη διεξαγωγή σεμιναρίων 19.10.2020.docΕγκύκλιος για μη διεξαγωγή σεμιναρίων 19.10.2020.doc


εξετάσεις

Όχι