09/04/2019

Εγκύκλιος Επιστολή- ημερ. 08/04/2019- Εκπροσώπηση του Ευρύτερου τομέα της Κύπρου στο διαγωνισμό για απονομή του "Ευρωπαϊκού Βραβείου Δημόσιου Τομέα¨(European Public Sector Award- EPSA)


320


Εγκύκλιος επιστολή ημερ. 08_04_2019.pdfΕγκύκλιος επιστολή ημερ. 08_04_2019.pdf


Εγκύκλιος

Όχι