15/05/2006

Αρ.1173/23.11.1999:
Διατάξεις ελέγχου του χρόνου προσέλευσης των υπαλλήλων στην εργασία και αποχώρησης τους από αυτή


1190


EGK1173-231199.pdf


ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Όχι