03/04/2017

Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 31.03.2017- Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό για υπηρεσία σε Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας στο Εξωτερικό (Πρεσβεία της Δημοκρατίας στην Αθήνα)


390


Εγκύκλιος επιστολή 31032017.pdfΕγκύκλιος επιστολή 31032017.pdf


Εγκύκλιος επιστολή

Όχι