17/08/2015

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ)

600


ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 24 ΙΟΥΝ15.pdf


διαταξεις επιτοπιο

Όχι