12/07/2011

Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 11.7.2011: Δραστική μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στα Κυβερνητικά Τμήματα

1124


004128982.pdf


μειωση ενέργειας

Όχι