27/11/2020

Εγκύκλιος Επιστολή - ημερ. 27/11/2020- Υπερωριακή απασχόληση και αποζημίωση στη δημόσια υπηρεσία

248


Εγκύκλιος Επιστολή_27_11_2020.pdfΕγκύκλιος Επιστολή_27_11_2020.pdf


εγκύκλιος

Όχι