10/02/2012

Εγκύκλιος αρ. 1445- ημερ.06/02/2012-
α) Ο περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2011(Ν.92/2011)
β) Ο περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτούμενων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα(Τροποποιητικός Νόμος του 2011 (Ν.193(ι)/ 2011))
γ) ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Κρατικών Υπαλλήλων και των Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέαφελημάτων ......(Τροποποιητικός Νόμος του 2011 (Ν.191(ι)/2011

1114


egkyklios ar. 1445.pdf


Εγκύκλιος

Όχι