15/05/2006

Αρ.1251/3.12.2003:
Εφαρμογή για μόνιμους και έκτακτους Δημόσιου Υπαλλήλους των διατάξεων του περί Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας Νόμου του 2002 (Ν.63 (Ι) 2002

1175


EGK1251-ORG HR ERG.pdf


ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όχι