31/12/2020

Εγκύκλιος αρ. 1636- ημερ. 30/12/2020- Οδηγίες σε σχέση με τη λειτουργία του κρατικού και ευρύτερου κρατικού τομέα υπό τις έκτακτες συνθήκες που δημιουργούνται λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού- καθορισμός ουσιωδών υπηρεσιών

240


εγκύκλιος αρ. 1636.pdfεγκύκλιος αρ. 1636.pdf


εγκύκλιος covid-19

Όχι