03/07/2012

Εγκύκλιος Επιστολή- 02/07/2012- Ο περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 (Ν.74(ι)/2012)

1080


Εγκύκλιος Επιστολή- 2 Ιουλίου 2012.pdf


Εγκύκλιος Επιστολή

Όχι