14/03/2014

Εγκύκλιος ΥΠΟΙΚ με αρ. 1494 & ημερ. 12.3.2014:Σημείωση 31 του Πρώτου Πίνακα Δελτίων Δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2014-Αναθεώρηση της φόρμουλας υπολογισμού υπηρεωριακής αποζημίωσης για το προσωπικό που εργάζεται με σύστημα βάρδιας ή με ειδικό ωράριο

920


1494.pdf


1494

Όχι