08/08/2017

Ο περί απόσπασης υπαλλήλων της δημόσιας υπηρεσίας και των οργανισμών δημοσίου δικαίου νόμος (Ν.47(Ι)/2017

387


εγκύκλιος αποσπάσεις.pdf


Ν.47

Όχι