05/12/2017

Εγκύκλιος Αρ. 1561 και ημερ. 28/11/2017 με θέμα: "Μισθοδοτική τοποθέτηση προσωπικού που απασχολείται με μίσθωση υπηρεσιών και μετατρέπεται σε έκτακτο προσωπικό"


376


1561.pdf


1561

Όχι