21/03/2017

Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε.αρ.1/2017- ημερ. 10/03/2017- Διευκρινήσεις σχετικά με τις ρυθμίσεις για τερματισμό της μείωσης κατά 10% των μισθών του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού


397


Εγκύκλιος ΜΕΕ_1-2017.pdfΕγκύκλιος ΜΕΕ_1-2017.pdf


Εγκύκλιος

Όχι