08/11/2019

Εγκύκλιος αρ. 1598- ημερ. 8/11/2019-Παραχώρηση προσαυξήσεων σε εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου που απασχολούνται σε μερική βάση

305


Egk 1598_08.11.2019_Παραχ Προσαυξ. εργοδ αορίστου σε μερική βάση.pdfEgk 1598_08.11.2019_Παραχ Προσαυξ. εργοδ αορίστου σε μερική βάση.pdf


εγκύκλιος

Όχι