16/03/2020

Εγκύκλιος αρ. 1607- ημερ. 16/03/2020- Οδηγίες σε σχέση με τη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υπό τις έκτακτες συνθήκες που δημιουργούνται για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού στην Κύπρο.

287


Εγκύκλιος αρ. 1607.pdfΕγκύκλιος αρ. 1607.pdf


εγκύκλιος

Όχι