30/09/2020

Εγκύκλιος αρ. 1627- ημερ.28/09/2020- Υποχρέωση εργοδοτούμενων ορισμένου/αορίστου χρόνου για επιτυχία σε εξετάσεις που προνοούνται στα Σχέδια Υπηρεσίας των αντίχτοιχων θέσεων για σκοπούς μισθοδοτικής ανέλιξης.

263


Εγκύκλιος αρ. 1627.pdfΕγκύκλιος αρ. 1627.pdf


εγκύκλιος

Όχι