25/02/2011

Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε. Αρ. 3/2011- ημερ.21/02/2011- Τροποποίηση Κανονισμού 4 των Όρων Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού

2945


egkyklios 3-2011.pdf


Εγκύκλιος - ΄Ωρομίσθιο προσωπικό

Όχι