27/03/2019

Εγκύκλιος αρ. 1588- ημερ.:22/03/2019- Μετατροπή δημοσίων συμβάσεων για αγορά/ μίσθωση υπηρεσιών σε συμβάσεις εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου

322


Εγκύκλιος αρ. 1588.pdfΕγκύκλιος αρ. 1588.pdf


Εγκύκλιος, συμβάσεις αορίστου χρόνου

Όχι