01/09/2009

Αρ.1390/3.8.2009:
Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χρόνος Εργασίας)Τροποποιητικοί Κανονισμοί του 2009(Κ.Δ.Π. 289/2009)

1157


1390 Xronos ergasias.pdf


Εγκύκλιος

Όχι