23/06/2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ημερ.: 22/06/2016
Θέμα: Αρχειακή Διαχείριση Καταγγελιών κατά Κρατικών Λειτουργών

438


Εγκύκλιος Επιστολή που τροποπο.pdf


εγκύκλιος

Όχι