25/09/2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ημερομηνίας 25.09.2017- Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό για υπηρεσία σε Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας στο Εξωτερικό
(Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΜΑΕΕ) στις Βρυξέλλες)

386


1 Εγκύκλιος ΜΑΕΕ.pdf1 Εγκύκλιος ΜΑΕΕ.pdf


Εγκύκλιος

Όχι