19/07/2014

Εγκύκλιος αρ. 1503- ημερ. 18/07/2014- Ο περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 (Ν.73(ι)/2014

911


egkyklios ar. 1503.pdf


εγκύκλιος

Όχι