07/06/2012

Εγκύκλιος αρ. 1453, ημερ. 1.6.2012: Ανταπόκριση Δημόσιων Υπηρεσιών σε Τηλεφωνικές Κλήσεις Πολιτών


1090


004209207.pdf


εγκ τηλεφωνα

Όχι