09/01/2019

Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε. αρ. 1/2019- ημερ. 08/01/2019- Αναθεώρηση Ωρομισθίων του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού από 1/1/2019

330


Εγκύκλιος αρ. 1_2019ΜΕΕ.pdfΕγκύκλιος αρ. 1_2019ΜΕΕ.pdf


Εγκύκλιος

Όχι