30/09/2015

Εγκύκλιος αρ. 1526 και ημερ. 28/9/2015 με θέμα:Αναγνώριση Υπηρεσίας σε χώρα κράτους μέλους ή σε θεσμικό όργανο της ΕΕ για σκοπούς μισθοδοτικής τοποθέτησης στη δημόσια υπηρεσία της Κύπρου

435


egkyklios proypiresia ekswterikou.pdf


1526

Όχι