10/10/2012

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛH- ημερομ. 21.09.2012-
Θέμα: Εφαρμογή της Διαδικασίας Αποστολής Εγκυκλίων και Εγκύκλιων Επιστολών
Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

1045


egkyklios epistoli 2192012.pdf


Εγκύκλιος επιστολή

Όχι