25/04/2017

Εγκύκλιος αρ. 1549- ημερ. 20/04/2017- Πρόνοιες Κρατικού Προϋπολογισμού 2017 αναφορικά με την αποζημίωση για απασχόληση με το σύστημα βάρδιας ή / και υπερωριακά

389


Εγκύκλιος αρ. 1549.pdfΕγκύκλιος αρ. 1549.pdf


εγκύκλιος, αποζημίωση, υπερωριακή εργασία

Όχι