27/06/2018

Εγκύκλιος με Αρ.1576 και ημερ.27/6/2018 με θέμα: Ο περί Αναδιαρθρώσεως του Κρατικού Μισθολογίου (Ενσωμάτωση Γενικών Αυξήσεων και του Τιμαριθμικού Επιδόματος και Ρύθμιση Άλλων Συναφών Θεμάτων) Νόμος του 2018 (Ν.56(Ι)/2018)

350


Εγκύκλιος 1576 για ενσωμάτωση μισθών 27-6-2018.pdfΕγκύκλιος 1576 για ενσωμάτωση μισθών 27-6-2018.pdf


Εγκύκλιος

Όχι