10/04/2020

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Πρακτικής Εξάσκησης (Structural Traineeships) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

284


Εγκύκλιος Επιστολή_07_04_2020.pdfΕγκύκλιος Επιστολή_07_04_2020.pdf


Εκπαιδευτικά Προγράμματα Πρακτικής Εξάσκησης (Structural Traineeships) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Όχι