10/03/2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αρ. 1605-10.3.2020 - Απουσία για λόγους Δημόσιας Υγείας λόγω κορονοϊού

290


Εγκύκλιος Αρ. 1605. Απουσία για λόγους Δημόσιας Υγείας λόγω κορονοϊού.docxΕγκύκλιος Αρ. 1605. Απουσία για λόγους Δημόσιας Υγείας λόγω κορονοϊού.docx


Εγκύκλιος επιστολή

Όχι