26/08/2015

Εγκύκλιος αρ. 1521 &ημερ. 18/8/2015 με θέμα "Οδηγίες για την Απασχόληση και Όρους Υπηρεσίας του Επιτόπιου Προσωπικού των Διπλωματικών Αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Εξωτερικό

595


Εγκύκλιος 1521 18 Αυγ Επιτόπιο.pdf


1521

Όχι