25/01/2019

Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 24/01/2019- Συγκέντρωση και παρακολούθηση στοιχείων για την άδεια ασθενείας των μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων και του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού

327


Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 24_01_2019.pdfΕγκύκλιος Επιστολή ημερ. 24_01_2019.pdf


Εγκύκλιος, άδειες

Όχι