07/10/2019

Εγκύκλιος αρ. 1597- ημερ. 4/10/2019- Τήρηση των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χρόνος Εργασίας) Κανονισμών και των Διατάξεων Ελέγχου του χρόνου προσέλευσης των υπαλλήλων στην εργασία και αποχώρησης τους από αυτήν

309


Egkyklios ar. 1597_4_10_2019.pdfEgkyklios ar. 1597_4_10_2019.pdf


εγκύκλιος

Όχι