23/09/2015

Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε. αρ. 1/2015- ημερ. 18/09/2015- Διαδικασία εφαρμογής του θεσμού της κινητικότητας στο Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό


592


egkyklios MME 1-2015.pdf


εγκυκλιος, ΜΜΕ

Όχι