14/01/2020

Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε. αρ. 1/2020- Αναθεώρηση Ωρομισθίων του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικου από 01/01/22020

298


Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε. αρ. 1_2020.pdfΕγκύκλιος Μ.Ε.Ε. αρ. 1_2020.pdf


Εγκύκλιος , ωρομίσθιοι

Όχι