15/05/2006

Αρ.1255/22.1.2004:
Ο Περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003-Δυνατάοτητα διορισμού Πολιτών Κρατών - Μελών της Ε.Ε. στη Δημόσια Υπηρεσία

1171


EGK1255-22012004.pdf


ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.

Όχι