11/02/2016

Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 10/2/2016: "Παρατάσεις άδειας ασθενείας δημόσιων υπαλλήλων"

496


Εγκύκλιος επιστολή - παρατάσεις άδειας ασθένειας τελική.pdf


παρατασεις αδειας ασθενειας

Όχι