15/05/2006

Αρ.1151/25.10.1998:
Συνεισφορά για σκοπούς Σύνταξης των υπαλήλων που απουσιάζουν σπό την Υπηρεσία για λόγους Δημόσιου Συμφέροντος

1201


EGK1151-250998.pdf


ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ

Όχι