31/10/2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ. 1581- 30 Οκτωβρίου, 2018- Oι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημόσιων Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018
(ΚΔΠ 284/2018)


334


Εγκυκλιος αρ. 1581.pdfΕγκυκλιος αρ. 1581.pdf


εγκύκλιος, κανονισμοί

Όχι